Cut Your Tube

Trim, Convert and Download of Audio and Video

Choose file to download. Right click on the Download link and select 'Save link as...'
Size Mb Extension
4.44 mp4 Download
Image of Jeff Grecia - Elevate (Lyrics)
Jeff Grecia - Elevate (Lyrics)

♫ Jeff Grecia - Elevate
Stream/Download :

• Jeff Grecia •
• https://www.tiktok.com/@jeff.grecia?
• https://www.facebook.com/OfficialJeffGrecia
• https://www.instagram.com/jeff.grecia/

(Lyrics):
[Chorus]
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave

[Verse 1]
Dami ng bullshit na nangyari
Sige, tiyagaan mo lang buong byahe
Sige, sumagad, naputol ang tali
Eh 'di lumipad bago lumaghari
Daming patalim, galing mo magtari
Bago dumilim, tawagin ang pari
Bago tumikim, isipin kung bakit
Sige, palihim mo lang ginagamit
Kasi back time, when I need to get off pain
Don't lie, get the weed-making, more J's
Getting high, gotta live with my own way
Tongue-tied, I believe in my own faith
The vibe is making me crazy
Baby, I'm out in vain
I'll keep on pushing, improving
Til I reach heaven's gate

[Chorus]
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave

[Verse 2]
Parang isang pelikulang
Pumutok ng 'di nagyayabang
Mga liriko na kakalibang
Sa utak galing pero 'di ako buwang
Wait for a minute
Bago ka lang kaya manahimik
Di ka ginigimik, alamin ang limit
Bago makapasok dapat 'di ka palasilip, silip
Mm, ramdam ko ang galawan mo
Hindi ka pwede kung peke pakikisama mo
Mm, ramdam ko ang galawan mo
Hindi ka pwede kung peke pakikisama mo
Talagang hindi ko mapigilan
Sumagad, sumabay sa karamihan
Kaso lang hindi ko naisipan
Pati oras ko lumilipad sa panahon
Eh 'di ngayon na sayang
At kung subukan limitan
Wag kang magbabato
Kahit pigilan, patuloy tayo sa pagbayo

[Chorus]
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Dami ng smoke, nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope, nag-coke, na-broke
Kasi hindi ka nag-behave

Tags:
Elevate
Elevate Lyrics
Jeff Grecia Elevate
Elevate Jeff Grecia
Dami ng smoke nag-load, nag-toke
Na-choke tapos nag-elevate
Malamang dope nag-coke na-broke
Kasi hindi ka nag-behave
Jeff Grecia Elevate Lyrics
Elevate Jeff Grecia Lyrics


#jeffgrecia #elevate #lyrics

Contact: droppinglyricsvibe@gmail.com


No Buffer

Slow connection can make you video stop while buffering. This is no longer the case when you download your file with Cutyt.

Save Bandwidth

When you are wathcing high resolution videos like 1080p or 4K you are downloading huge ammoung of data every time. With Cutyt you are downloading only once.

Works Offline

Once you download the file no internet connection will be required to watch or listen it again.

Free Service

Our service is always free. No registration required. Download youtube videos without having to pay anything.

Unlimited Downloads

Download videos as much as you like! No limitations for the number of downloads. Unrestricted file sizes.

Secure Downloads

We use HTTPS for secure connections. We do not collect any personal data. We do not use cookies, but third party services may use them.

Runs Everywhere

Our responsive and ultra fast website can be used on every platform that is out there. Windows, Linux, Mac, Android, iOS - we support everything.